Dobór Systemu

System ogrzewania lub chłodzenia opieramy o najnowsze trendy ekologiczne oraz preferencje z zakresu obsługi i serwisu danego systemu – zwracamy baczną uwagę na sprawność i koszty wytworzenia 1kWh przez wybrane źródło grzewcze.

Audyty

Istniejących systemów grzewczo – chłodniczych mają na celu poprawę efektywności jego działania z ewentualnym wskazaniem oszczędności w stosunku do wybranego źródła grzewczego lub przynajmniej wskazania wad projektowo – wykonawczych systemu.

Projekty

Wykonywane na podstawie preferencji inwestora oraz realizowane za pośrednictwem zespołu audytorów, skupionych wokół naszej firmy. Konsultacje pomiędzy audytorem a projektantem dają pewność idealnie zaprojektowanego i zamontowanego systemu.

Modernizacje

Modernizacja systemu grzewczego realizowana jest za pośrednictwem Certyfikowanych przez Urząd Dozoru Technicznego grup instalatorów, specjalizujących się w danych technikach grzewczych, jak kolektory słoneczne, fotowoltaiki, pompy ciepła, kotły stałopalne.