Pismo do pobrania

Politechnika Wrocławska i firma Atmo-Pol w ramach projektu „EFEKTYWNOŚĆ 100%” wychodzi z propozycją wykonania jednego bezpłatnego audytu systemu grzewczego, którego zadaniem jest doprowadzenie do osiągnięcia jak najwyższej efektywności danego systemu grzewczego a co za tym idzie oszczędności w ogrzewaniu sięgającym nawet 60%.

Warunkiem uczestniczenia w programie „EFEKTYWNOŚĆ 100%”jest pisemne zgłoszenie, które należy zeskanować i wysłać pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną na adres ze stopki pisma.

W treści pisemnego zgłoszenia mają się zawierać dokładne dane zgłaszającego wraz z numerem NIP firmy oraz dokładne dane miejsca, które podlegać będzie audytowi.

Dojazd na audyt jest płatny i kosztuje 1,03 brutto za 1km od Politechniki Wrocławskiej do miejsca audytu i z powrotem.

Audyt będzie polegał na:

  • ocenie zaprojektowanego, wykonanego i zabezpieczonego wg. PN systemu opartego o istniejące urządzenia grzewcze,
  • wykonaniu protokołu wskazującego błędy danego systemu oraz koncepcje naprawy wraz ze wskazaniem materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania modernizacji.